Tietoa energiatodistuksesta ja energiakatselmuksesta

 • Energiatodistusten laatijat ja -katselmusten suorittajat löydät tämän sivun alavalikosta

Mikä on energiatodistus?

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Todistus antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa ostopäätöksessä, joka on useimmille meistä elämän suurin hankinta. Lisäksi energiatodistus sisältää ammattilaisten laatimia säästösuosituksia, joiden avulla voi parantaa energiatehokkuutta.

Energiatodistus on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2008 lähtien kaikessa uudisrakentamisessa sekä vuodesta 2009 myynti- ja vuokraustilanteissa suurissa rakennuksissa sekä uusissa pientaloissa.

Näin luet energiatodistusta -ohje Motivan sivuilla

Milloin pientaloon tarvitaan energiatodistus?

Energiatodistus on pakollinen lähes kaikille rakennuksille. Vuodesta 2013 alkaen energiatodistuksen tarvitsevat myös vuoden 1980 jälkeen rakennetut omakotitalot ja pienet taloyhtiöt, joita laki ei aluksi koskenut. Ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä vasta 1.7.2017 alkaen.

Uudelle rakennukselle tarvitaan energiatodistus jo rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Todistuksen laatimisesta vastaa pääsuunnittelija.

Olemassa olevalle rakennukselle on hankittava todistus, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. Olemassa olevaan taloon energiatodistus hankitaan tekemällä ns. erillinen energiatodistus. Sen voi tehdä asiantuntija, jolla on siihen vaadittava pätevyys. Pientalon energiatodistus on voimassa 10 vuotta.

Energiatodistusta ei vaadita mm.

 • rakennuksilta, joiden pinta-ala on enintään 50 m2
 • loma-asunnoilta, joissa ei ole kokovuotiseen käyttöön tarkoitettua lämmitysjärjestelmää, tai joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen
 • suojelluilta rakennuksilta.


 • Energiatodistusten laatijat

  Energiatodistuksen laatii henkilö, jolla on tehtävän vaatima pätevyys ja joka on merkitty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin. Energiatodistuksen tilaajan tulee tarkistaa ennen toimeksiantoa, että tekijällä on voimassaoleva pätevyys. Energiatodistusten laatijoiden pätevyyksiä on kahdentasoisia; perustason pätevyys ja ylemmän tason pätevyys.


  Perustason pätevyydellä voi laatia energiatodistuksen rakennukselle tai rakennuksen osalle, jossa laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään kuukausitason laskentamenetelmää.


  Ylemmän tason laatijapätevyyden omaava henkilö voi laatia energia-todistuksen myös silloin, kun laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään laskentamenetelmää, jonka lämmönsiirron laskenta ottaa huomioon rakenteiden lämmönvarausominaisuuden ajasta riippuvaisena (dynaaminen laskentamenetelmä). Käytännössä näitä kohteita ovat jäähdytetyt uudisrakennukset.

  Pätevöityäkseen laatijalla tulee olla pätevyystasoon tarvittava peruskoulutus tai sitä vastaava työkokemus ja hänen tulee osoittaa pätevyytensä pätevyyskokeella. Energiatodistuksen laatijan toteaa päteväksi ympäristöministeriön valtuuttama taho. Pätevyys on voimassa enintään seitsemän vuotta.


  Energiakatselmus


  Energiakatselmuksien tarkoitus on tehostaa yrityksien ja yhteisöjen energiankäyttöä ja vähentää sitä kautta niiden toiminnasta aiheutuvia ympäristöpäästöjä.

  Energiakatselmustoiminta jakaantuu kahteen osaan: energiatehokkuuslaissa säädettyyn suuria yrityksiä koskevaan pakolliseen energiakatselmustoimintaan ja nykyiseen vapaaehtoiseen, muita kuin suuria yrityksiä koskevaan TEMin tukemaan energiakatselmustoimintaan.


  Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön.

  Suureksi yritykseksi määritellään yritys tai konserni, kun:

  • työntekijämäärä on yli 250
  • tai liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€

  Energiakatselmoija on kelpoinen antamaan energiatodistuksen kohteessa, jossa hän on tehnyt energiakatselmuksen. Katselmuksen suorittajalla tulee olla kauppa- ja teollisuusministeriön / Motivan hyväksymä energiakatselmoijan pätevyys.

  Katselmusten suorittajia Energiakatselmukset-alasivulla.