Energiankulutuksen ohjaus

Kiinteistön asianmukaisella käytöllä ja ylläpidolla on oleellinen vaikutus energiankäytön tehokkuuteen. Myös kiinteistön käyttäjät vaikuttavat siihen, kuinka paljon energiaa kuluu. Kiinteistöjen energiatehokkuutta voidaan parantaa myös energian seuranta- ja hallintapalvelujen avulla.

Asiantuntijayritykset tarjoavat erityyppisille kiinteistöille sopivia palvelukokonaisuuksia energiankulutuksen ohjaukseen.


Alavalikossa omilla sivuillaan:

  • Taloautomaatiojärjestelmät ja muut pientalojen palvelut
  • Liikekiinteistöjen, taloyhtiöiden ja muiden kiinteistökokonaisuuksien palvelut