Energiatehokkaat rakennusmateriaalit

Rakentamisessa kulutetaan lyhyessä ajassa huomattavan paljon luonnonvaroja. Toisaalta rakennuksen ympäristövaikutukset muodostuvat suureksi osaksi rakennuksen käytöstä. Materiaalien valinnalla ja tehokkaalla käytöllä voidaan vaikuttaa rakennuksen hiilijalanjälkeen huomattavasti. Kestävät tuotteet ja ratkaisut ovat vähäpäästöisen rakentamisen perusta.

Tämän sivun alavalikosta löydät materiaaleja energiatehokkaaseen rakentamiseen.

  • Lämmöneristeet
  • Ikkunat ja ovet
  • Runkorakenteet